Импакт фактор на биологичното земеделие и градинарство 2015 гWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Произведен от Cadbury, но продаван само в Австралия, този шоколадов блок е подобен на Bounty Bar. През лятото по време на кампанията си за преизбиране на президента Ричард Никсън наложи замразяване на заплатите и цените, за да развълнува потенциалните избиратели. Изобщо не е лоша цена. Покажи цени. Краят не се вижда: Инфлацията на едро Потребителските цени в Австралия се повишиха повече от прогнозите през второто тримесечие, тъй като високите цени на храните и горивата оказаха натиск върху инфлацията.

съдържание:
 • Ралф С. Мартин
 • Поредица от семинари за 2015 г
 • Списание за растителна физиология и патология
 • Международно списание за селскостопански и приложни науки (IJAAS)
 • Компютри и електроника в селското стопанство scimago
 • Въздействието на парниковите газове от превръщането на производството на храни в Англия и Уелс към органични методи
 • История, обхват и развитие на биотехнологиите
 • Международно списание за градинарство и земеделие
 • Ботаника и патология на растенията щата Орегон
ГЛЕДАЙТЕ СВЪРЗАНО ВИДЕО: Agriculture Journal

Ралф С. Мартин

Импакт фактор IF или импакт фактор на списание JIF на академично списание е наукометричен фактор, базиран на средния годишен брой цитати на статии, публикувани от конкретно списание през последните две години.

С други думи, импакт факторът на е средната стойност на броя цитирани публикации, разделена на цитируемите публикации на списание. Импакт факторът на списанието често се използва като прокси за относителната важност на списанието в неговата област.

Обикновено се смята, че списанията с по-високи импакт фактори имат по-голямо влияние от тези с по-ниски. Въпреки това, научната общност също така отбеляза, че статиите за преглед обикновено са по-цитирани от изследователските статии. Научете повече: Какво е добър импакт фактор? И вижте: Как да бъдете публикувани в топ научно списание? Всеки импакт фактор на списание или наукометричен индикатор сам по себе си няма да ви даде пълната картина на научно списание.

Изследователите могат също да вземат предвид практическия аспект на списанието, като такси за публикуване, процент на приемане, скорост на преглед. h-индексът е показател на ниво автор, който се опитва да измери както производителността, така и въздействието на цитирането на публикациите на учен или учен. Индексът се основава на набора от най-цитираните статии на учения и броя на цитатите, които са получили в други публикации.

Индикаторът SCImago Journal Rank SJR е мярка за научното влияние на научните списания, която отчита както броя на цитатите, получени от списанието, така и важността или престижа на списанията, откъдето идват такива цитати.

Биологично земеделие и градинарство. Импакт фактор 1. H Индекс Основна информация за списанието. Селскостопански и биологични науки. RankingSJR 0. Scopus Impact Factor 1. Impact Factor Импакт факторът IF или списанието импакт фактор JIF на академично списание е наукометричен фактор, базиран на средния годишен брой цитати на статии, публикувани от конкретно списание през последните две години. Вижте какво четат другите хора Discover.

Друг индикатор за импакт в списание Всеки импакт фактор или наукометричен индикатор сам по себе си няма да ви даде пълната картина на научно списание. Прочетете още. Биологично земеделие и градинарство H-индекс. Copyright scijournal.


Поредица от семинари за 2015 г

Advances in Agriculture публикува изследвания за отглеждането на почва и култури и отглеждането на добитък. Фокусът му е върху новите методи и технологии за подобряване на земеделските процеси, повишаване на добива, опазване и развъждане. Advances in Agriculture поддържа редакционен съвет от практикуващи изследователи от цял ​​свят, за да гарантира, че ръкописите се обработват от редактори, които са експерти в областта на изследването. Пчеларството е една от възможностите за препитание на етиопските фермери. Целите на това проучване бяха да се анализира нивото на възприемане на модерната технология на кошерите от фермерите и да се идентифицират променливите, които влияят върху възприемането на модерната технология за пчеларски кошери в Kacha-Birra Woreda. Първичните данни бяха събрани от 89 респондента, избрани чрез многоетапен процес на извадка, докато качествените данни бяха събрани чрез дискусия във фокус групи и интервюта с ключови информатори.

Нашите най-нови показатели за въздействие на списанието отразяват силата на изследванията, които са отворени за редактора на раздела Растителна протеомика и протеинова структурна биология.

Списание за растителна физиология и патология

Използването на този уеб сайт означава вашето съгласие с общите условия. Специални въпроси. Свържете се с нас. Променете кода. Международно списание за приложни селскостопански науки. Предложете специален брой. Напредък в биохимията. Клетъчна биология. Изчислителна биология и биоинформатика.

Международно списание за селскостопански и приложни науки (IJAAS)

Оригиналните изследвания трябва да предоставят нова информация за фундаментални процеси или механизми, включително тези, които са в основата на подобряването на инсталациите за устойчиво производство на храни, гориво и възобновяеми материали. Когато се преценява дали даден документ е подходящ, ще се обърне внимание на широчината и значението на работата за общността на науката за растенията. Информация за видовете публикувани статии и насоки за подаване. Редакция j.

Първо онлайн.

Компютри и електроника в селското стопанство scimago

Plant and Soil публикува оригинални статии и обзорни статии, изследващи интерфейса на растителната биология и науките за почвата и които подобряват нашето механистично разбиране за взаимодействията между растенията и почвата. Това включва както фундаментални, така и приложни аспекти на минералното хранене, отношенията между растенията и водата, симбиотичните и патогенни взаимодействия между растенията и микробите, анатомията и морфологията на корените, биологията на почвата, екологията, агрохимията и агрофизиката. Статии, обсъждащи основен молекулен или математически компонент, също попадат в обхвата на списанието. Всички приноси се показват на английски език. Брой, декември Този специален брой има за цел да синтезира настоящите познания за ролята на фитохормоните в молекулярното разпознаване и декодиране на химични и физични сигнали, наложени на работата на растенията при враждебни почвени условия и да очертае сигнални каскади към ключови гени и мембранни ефектори, които медиират адаптацията на растенията към враждебни среди.

Въздействието на парниковите газове от превръщането на производството на храни в Англия и Уелс към органични методи

Селскостопанската наука е широка мултидисциплинарна област на биологията, която обхваща частите от точните, природни, икономически и социални науки, които се използват в практиката и разбирането на селското стопанство. Професионалистите в селскостопанската наука се наричат ​​земеделски учени или земеделци. През 18 век Йохан Фридрих Майер провежда експерименти за използването на хидратиран гипс калциев сулфат като тор. През , Джон Лоус и Джоузеф Хенри Гилбърт започнаха серия от дългосрочни полеви експерименти в изследователска станция Ротамстед в Англия, някои от които все още се изпълняват от В Съединените щати научната революция в селското стопанство започна със Закона за люка на , който използва терминът "селскостопанска наука". Законът за излюпване се ръководи от интереса на фермерите към познаването на съставките на ранните изкуствени торове. Законът на Смит-Хюз измести селскостопанското образование обратно към професионалните му корени, но научната основа беше изградена. Селското стопанство, селскостопанската наука и агрономията често се бъркат.

Биологичен и селскостопански индекс Global Health Grasslands & Fuage Abstracts Horticultural Abstracts Year, Impact Factor, Si: Plant Sciences.

История, обхват и развитие на биотехнологиите

Концентрацията на градинарството в магистърските степени по растения и почви също предлага второстепенен мениджмънт на цветя. Колеж по наука и инженерство. Минор по агрономия или почвознание.

Международно списание за градинарство и земеделие

Търсене на продукти:. Ботаника и патология на растенията щата Орегон. Дати на покритие: - настоящ. Държавният университет в Орегон продължава да напредва в годишната си мисия за осигуряване на достъп до висококачествено образование като най-големият и единствен публичен изследователски университет в Орегон. Професор, старши изследовател, биология на почвата. Chandra-Shekara, Duroy Navarre, Aardra Kachroo Студентският опит в щата Орегон се простира далеч отвъд класната стая – с множество възможности за израстване, изследване и постигане.

Ще бъде особено интересно за вас, ако A-ядете много месо или млечни продукти, B-имате или познавате някой с хронично заболяване, C- сте човек.

Ботаника и патология на растенията щата Орегон

Компютри и електроника в селското стопанство scimago. Вече са отворени предложения за най-новия специален брой от Journal of Chemical Information and Modeling. ISSN : Списанието публикува оригинални статии, рецензии и предварителни съобщения в областта на земеделието, околната среда и процесното инженерство. Braudeau, Hatem Belhouchette August VolumeRatchathani, Тайланд, използвайки данни от дистанционно наблюдение, действителната evap-otranspiration ETa и листата са индекс LAI, а наблюдаваната почва няма. Thomson Reuters виж също тук предоставя годишни класации на научни и социални научни списания, в категориите предмети, подходящи за списанието, всъщност може да има повече от една.

Селскостопански и биологични изследвания AGBIR е международно рецензирано списание с отворен достъп, което публикува статии в областта на агронауките, биологичните, екологичните и токсикологични изследвания, клетъчната биология, биологията на развитието, генетиката, биологията, токсикологията, екологията и биологията на околната среда, ентомологията, Биотехнология. AGBIR е научно списание, което предоставя на академици и изследователи уникална платформа за събиране и разпространение на най-новите изследвания в областта на селското стопанство и биологичните науки. Списанието се фокусира върху подобряване на системите за селскостопанско производство, повишаване на устойчивостта на селското стопанство и разглеждане на проблемите на токсикологията и продоволствената сигурност, като същевременно защитава околната среда.


Гледай видеото: Патогенез и типы желтух: гемолитическая, паренхиматозная и механическая


Коментари:

 1. Mazuzil

  Браво, мисля, че това е брилянтна фраза

 2. Ala'

  Извинявам се, извинявам се, но не се доближава до мен. Могат ли вариантите все още да съществуват?

 3. Lambrett

  In my opinion, you admit the mistake.

 4. Nazilkree

  Между нас говоренето, според мен, това е очевидно. Няма да започна да говоря по тази тема.

 5. Arashidal

  you were visited simply excellent idea

 6. Rocke

  Do analogues exist?Напишете съобщение


Предишна Статия

Списък на тропически стайни растения

Следваща Статия

Usda определение за градинарство